Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου (Α.Μ.Κ.Ε.)

Το Δίκτυο, το οποίο συγκεντρώνει δια των μελών του αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στην παραγωγή, στην μεταποίηση και στην εμπορία προϊόντων αμπέλου και οίνου, δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, έχει δε ως σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη εκτίμηση της πραγματικότητας της παραγωγής και της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αμπέλου και οίνου, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα μέσα από συμβατικές και καινοτομείς δράσεις, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας στον τομέα των προϊόντων αμπέλου και οίνου της Κρήτης.

Περαιτέρω το Δίκτυο δύναται να πωλεί, χωρίς κέρδος, προϊόντα των μελών του σε εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει το ίδιο. Σκοπεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αμπέλου και οίνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Αρχιμήδους 1 & Ικάρου
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 71601
ΠΟΛΗ Ν.Αλικαρνασσός , Ηράκλειο Κρήτης
Ιστοχώρος (Website) www.winesofcrete.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) info@winesofcrete.gr