Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ερευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) αποτελεί μία από τις έντεκα ερευνητικές μονάδες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Βασικό αντικείμενο του κύκλου εργασιών του ΙΕΛΥΑ αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την επίλυση των προβλημάτων και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών της αμπέλου, της ελιάς, των κηπευτικώνκαι των υποτροπικών φυτών. Το ΙΕΛΥΑ έχει να επιδείξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και μακροχρόνια εμπειρία στον συντονισμό και στη συμμετοχή σε ερευνητικά εγχειρήματα, με προέλκυση σημαντικών πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα (LIFE, Interreg, Arimnet, PRIMA, EΣΠΑ, ΓΓΕΤκτλ) όπως και από ιδιωτικούς φορείς.

Ειδικότερα, στον τομέα της Αμπελουργίας, κύρια πεδία δραστηριότητας είναι η αμπελογραφική περιγραφή, η πιστοποίηση ως προς τη φυτοϋγεία, ο χαρακτηρισμός των ποικιλιών με συμβατικές και μοριακές μεθόδους, η μελέτη της προσαρμογής των ποικιλιών στο φυσικό περιβάλλον και σε εναλλακτικά συστήματα καλλιέργειας και η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών της αμπέλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Καστοριάς 32Α, Μέσα Κατσαμπάς
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 71307
ΠΟΛΗ Ηράκλειο Κρήτης
Ιστοχώρος (Website) http://www.nagref-her.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2810302300
FAX: 2810245858