Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, στο Βοτανικό, θα διοργανωθεί η έκθεση ΟιΝοτικά. Η έκθεση απευθύνεται στον οινικό κόσμο. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστεί στους εκατοντάδες επισκέπτες της το πρόγραμμα CloSeViVa. Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο για το αντικείμενο του έργου, τα αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης και τα πλεονεκτήματά της, όσο και για τους απώτερους στόχους του έργου.